MATERIAŁY Z WYKŁADÓW

Studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Fizyki:  I rok,  II rok,   III rok,   IV - V rok
Inne studia i wykłady ogólnodostępne


Od r. ak. 2007/2008 na stronie http://www.fuw.edu.pl/studia/md/notatki/

Zob. też
- standardy nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia - projekty nowych standardów
- nowy regulamin studiów
- wynajem sal na UW
- materiały w PhysNet i PhysicsWeb
- darmowe oprogramowanie

Do odczytywania i drukowania pod Windowsami plików *.ps należy zainstalować Ghostscript i GSview, a plików *.pdf - AcrobatReader.
Ewidencja materiałów: ZA


I rok

FIZYKA IA
Archiwum: Tomasz Matulewicz - wykład 2001/02
FIZYKA I B+C
Marek Demiański, Tomasz Matulewicz - wykład i zadania 2006/07
Archiwum: Jan Królikowski - wykład i zadania 2005/2006
Aleksander Filip Żarnecki - wykład 2002/03
Andrzej Kajetan Wróblewski - wykład i zadania domowe 2001/02
WPROWADZENIE DO FIZYKI (NKF)
Archiwum: Mirosław Kozłowski - wykład 2002/03
FIZYKA II A
Archiwum: Krzysztof Doroba - wykład 2003/04
FIZYKA II B+C
Zenon Janas - wykład i zadania 2006/07
Archiwum: Andrzej Golnik - wykład 2002/03
ALGEBRA B
Archiwum: Jacek Wojtkiewicz - wykład i zadania 2003/04
Jacek Jezierski - wykład i zadania 2001/02
ALGEBRA C
Archiwum: Jan Dereziński - zadania 2003/04
ANALIZA MATEMATYCZNA B
Marcin Kościelecki - zadania
ANALIZA MATEMATYCZNA C

MATEMATYKA IL
Jerzy Krupski - zadania 2006/07
Archiwum: Jerzy Krupski - zadania 2005/06
Jerzy Krupski - ważne komunikaty, tematy ustne 2003/04
MATEMATYKA IIL
Jan Kalinowski - wykład i zadania 2006/07
Archiwum: Marek Trippenbach - zadania domowe 2005/06
Wojciech Kopczyński - Zadania 2003/04
MATEMATYKA dla NKF
Archiwum: Kazimierz Napiórkowski - skrypt, zadania 2002/2003
PRACOWNIA KOMPUTEROWA
Archiwum: Paweł Klimczewski - program, zadania, Rafał Wysocki - wykład

II rok

FIZYKA III A(L)

FIZYKA III B+C
Archiwum: Michał Nawrocki - wykład 2002/03
FIZYKA IVA
Archiwum: Jan Królikowski - wykład
FIZYKA IVB+C
Barbara Badełek - Wykład, zadania i informacje 2006/2007
Archiwum:
Barbara Badełek - Wykład, zadania i informacje 2005/2006
Jan Królikowski - wykład 2004/05
Barbara Badelek -zadania domowe 2003/2004
Jan Królikowski - wykład
FIZYKA V
Maria Kamińska - wykład 2006/2007
Archiwum: Maria Kamińska - tematy egzaminacyjne i przykładowy test (2004/2005)
FIZYKA IV (NKF)

MECHANIKA KLASYCZNA
Archiwum: Wojciech Kopczyński - zadania
Krzysztof Pachucki - program wykładu, zadania 2001/02
MECHANIKA KLASYCZNA A
Zygmunt Ajduk - wykład i zadania 2007/2008
Archiwum: Aleksy Bartnik - wykład, zadania 2006/2007
Marek Napiórkowski - zadania 2005/2006
PODSTAWY FIZYKI WSPÓŁCZESNEJ I
Piotr Rączka - zadania 2006/07
Archiwum: Piotr Rączka - zadania 2005/2006
WSPÓŁCZESNA MECHANIKA TEORETYCZNA
Archiwum: Zygmunt Ajduk - zadania 2002/03
PODSTAWY GEOMETRYCZNE MECHANIKI ANALITYCZNEJ
Archiwum: Paweł Urbański - wykład 2002/03
MATEMATYKA LIII
Jerzy Kamiński - Zadania 2006/07
METODY MATEMATYCZNE FIZYKI A
Grupy oraz ich reprezentacje
Archiwum: Andrzej Trautman - skrypt
METODY MATEMATYCZNE FIZYKI B
Archiwum: Jan Dereziński
Funkcje analityczne. Funkcja Gamma (Latex file)
Równania różniczkowe fizyki matematycznej (Latex file)
STATYSTYKA MATEMATYCZNA
Archiwum: Roman J. Nowak - wykład
PROGRAMOWANIE I
Paweł Klimczewski - wykład, Rafał Wysocki - wykład
PROGRAMOWANIE II
Archiwum: Paweł Klimczewski

III rok

MECHANIKA KWANTOWA I
Archiwum:Witold Bardyszewski - zadania domowe 2004/05
Archiwum: zadania domowe 2003/04
TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA
Bogdan Cichocki - Zadania 2006/2007
Archiwum: Bogdan Cichocki - zadania 2005/06
ELEKTRODYNAMIKA OŚRODKOW MATERIALNYCH
Stanisław Grzegorz Rohoziński: Zadania domowe 2006/2007
Archiwum: Stanisław Grzegorz Rohoziński: program wykładu i zadania domowe 2004/2005
Stanisław Grzegorz Rohoziński - 2000/2001: program wykładu, zadania domowe
ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA Z ELEMENTAMI KLASYCZNEJ TEORII POLA
Archiwum: Andrzej Szymacha - wykłady i zadania 2005/2006
Krzysztof Pachucki - program wykładu i zadania domowe
Zygmunt Ajduk - program wykładu 2001/02
WSTĘP DO FIZYKI ATOMU, CZĄSTECZKI I CIAŁA STAŁEGO
Maria Kamińska - wykład 2006/07
Archiwum: Maria Kamińska - wykład 2005/06
WSTĘP DO OPTYKI I FIZYKI CIAŁA STAŁEGO
Tadeusz Stacewicz i Dariusz Wasik - wykłady 2006/07 - pytania na egzamin ustny - ocena z ćwiczeń 2006/2007
WSTĘP DO FIZYKI JĄDRA ATOMOWEGO I CZĄSTEK ELEMENTARNYCH
Krzysztof Doroba - wykład 2006/2007
Archiwum: Tomasz Matulewicz - wykład 2001/02/03/04
ELEMENTY FIZYKI JĄDROWEJ
Archiwum: Marta Kicińska-Habior - wykład
ELEMENTY FIZYKI CZĄSTEK ELEMENTARNYCH
Archiwum: Aleksander Filip Żarnecki - wykład 2002/03
WSTĘP DO TEORII ODDZIAŁYWAŃ FUNDAMENTALNYCH
Stefan Pokorski - wykład 2006/07
PODSTAWY FIZYKI WSPÓŁCZESNEJ II
Piotr Rączka - zadania 2006/07
Archiwum: Piotr Rączka - zadania 2005/2006
FIZYKA TEORETYCZNA - PRZESTRZEŃ I RUCH (NKF)
Archiwum: Andrzej Szymacha - skrypt
METODY NUMERYCZNE A
Archiwum: Jakub Narębski - materiały
WSTĘP DO UNIX-a
Archiwum: Robert Budzyński - kurs
WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII BAZ DANYCH
Archiwum: Robert Budzyński - wykład
KOMPUTERY I SIECI
Archiwum: Rafał Wysocki - wykład
STEROWANIE Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA
Archiwum: Paweł Klimczewski - materiały

IV - V rok

MECHANIKA KWANTOWA IIA
Wykładowca: Zygmunt Lalak - zadania domowe 2006/07
Archiwum: wykłady 2004/05, wykłady i zadania domowe 2001/02, zbiór zadań 2000/01
MECHANIKA KWANTOWA IIB
Archiwum: Witold Bardyszewski - program wykładu 2002/03
MECHANIKA KWANTOWA 3/2
Archiwum: Krzysztof Wódkiewicz - program wykładu 2005/2006
FIZYKA STATYSTYCZNA
Marek Napiórkowski - zadania domowe 2006/07
Archiwum: Piotr Szymczak - zadania domowe 2005/06
Marek Napiórkowski - zadania domowe 2004/05
Marek Napiórkowski - wykład 2000/01
MECHANIKA STATYSTYCZNA
Archiwum: Marek Napiórkowski - Zadania 2005/06
Marek Napiórkowski - zadania 2003/04
FROM NEUTRINOS TO COSMIC SOURCES

DETEKTORY PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH I WYSOKICH ENERGII
Archiwum: Andrzej Kajetan Wróblewski - wykład
FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH 2
Jan Królikowski - wykład
KWANTOWA TEORIA POLA ODDZIAŁYWAŃ ELEMENTARNYCH
Archiwum: Piotr Chankowski - wykład 2005/2006
TEORIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH (THEORY OF ELEMENTARY PARTICLES)
Archiwum: Bohdan Grządkowski, Jan Kalinowski - wykład 2004/2005
Zygmunt Lalak - zadania domowe 2002/03
PARTICLES AND GRAVITY
Bohdan Grządkowski - wykład 2006/2007
Archiwum: Bohdan Grządkowski, Zygmunt Lalak - wykład 2005/2006
WSTĘP DO SUPERSYMETRII
Archiwum: Zygmunt Lalak - wykład 2004/2005
FIZYKA CIAŁA STAŁEGO
Archiwum: Roman Stępniewski - wykład 2001/02 (na podstawie notatek prof. Mariana Grynberga)
NONLINEAR OPTICS

FIZYKA GWIAZD
Archiwum: Marek Demiański - zadania domowe 2002/03
SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI
Archiwum: Stanisław Bażański - zadania domowe 2002/03
ELEMENTY MATEMATYKI WSPÓŁCZESNEJ
Archiwum: Jan Dereziński
Teoria operatorów liniowych w przestrzeniach Banacha (PostScript file)
Teoria operatorów liniowych w przestrzeniach Hilberta (PostScript file)
Canonical Commutation Relations and their Applications in Quantum Theory (PostScript file)
Algebry operatorów (PostScript files: Introduction to C* algebras, Elements of general topology)
STATYSTYKA DLA FIZYKÓW
Archiwum: Roman J. Nowak - wykład
SYMULACJE KOMPUTEROWE W FIZYCE
Archiwum: Ryszard Kutner - program wykładu
Laboratorium numeryczne - artykuł, programy, animacje
Komputerem w kosmos - książka internetowa (autorzy: M. Gall, M. Maciejczyk, J.Ginter, R. Kutner)
NIEGAUSSOWSKIE PROCESY STOCHASTYCZNE w naukach przyrodniczych z elementami ekono- i socjofizyki
Archiwum: Ryszard Kutner - wykład monograficzny - skrypt *.pdf i *.ps
JAVA W DYDAKTYCE FIZYKI - PODSTAWY PROGRAMOWANIA (Kurs dla studentów i doktorantów)
Archiwum: Mirosław Maciejczyk - kurs 2002/03

Inne studia i wykłady ogólnodostępne

ELEMENTY HISTORII NAUKI I ROZWOJU FIZYKI (dawniej: HISTORIA FIZYKI) Andrzej Kajetan Wróblewski - wykład
NOWE TECHNOLOGIE
Jacek Szczytko - wykład 2006/07
MODELOWANIE RZECZYWISTOŚCI
Archiwum: Iwo Białynicki-Birula - wykład 2001/02
FIZYKA W DOŚWIADCZENIACH
FIZYKA DLA GEOLOGÓW
Archiwum: Andrzej Twardowski - wykład
FIZYCZNE METODY BADANIA ŚRODOWISKA
Archiwum: metody optyczne - wykładowca: Tadeusz Stacewicz - wykład 2003/04
WSTĘP DO INFORMATYKI (dla biologów)
Archiwum: Piotr Durka - wykład
ANIMACJE W NAUCZANIU FIZYKI (Studium Podyplomowe Fizyki z Astronomią)
Archiwum: Andrzej Majerowski - materiały
ELEMENTY PROGRAMOWANIA OBIEKTOWEGO (Studium Podyplomowe Fizyki z Astronomią)
Archiwum: Mirosław Maciejczyk - wykład 2002/03
POMOC W SAMOROZWOJU OSOBOWOŚCI
Archiwum: Jadwiga Krajewska - skrypt