Mechanika klasyczna - 2010/2011

Materiały do wykładu - Z. Ajduk

Zadania domowe:   Program ćwiczeń:
- I seria- ćwiczenia I - III
- II seria 
- III seria 
- IV seria- ćwiczenia IV - V
- V seria 
- VI seria - ćwiczenia VI - IX
- VII seria 
- VIII seria 
- IX seria 
- X seria (popr.) - ćwiczenia X - XII
- XI seria 
- XII seria  
- XIII seria - ćwiczenia XIII - XIV

Z. Ajduk, M. Krych, A. Latosiński, M. Świerczek, K. Turzyński

Kolokwia:
I kolokwium (serie I - IV): poniedziałek 15.11, 9:00 - 12:30, SB i S9 (Smyczkowa)
II kolokwium (serie VI - IX): poniedziałek 13.12, 9:00 - 12:30, SB i S9 (Smyczkowa)
III kolokwium (serie X - XII): poniedziałek 17.01, 9:00 - 12:30, AulaDF i S16 (Smyczkowa)
Dodatkowe kolokwium (dla osób, które nie mogły pisać któregoś z kolokwiów): sobota 22.01, 9:30 - 13:00, SB (Smyczkowa)

Egzaminy:
Egzamin pisemny (serie I - XIII): wtorek 1.02, 8:30 - 12:30, SB i S9 (Smyczkowa)
Egzamin ustny: środa 2.02 - piątek 4.02, Hoża 69 - tematy
Egzamin pisemny poprawkowy: środa 2.03, 9:00 - 13:00, SB (Smyczkowa)
Egzamin ustny poprawkowy: czwartek 3.03, piątek 4.03, Hoza 69
Egzamin poprawkowy w terminie dodatkowym - wyniki przesłane e-mailem.

Zasady zaliczeń:
Egzamin pisemny i ustny po zaliczeniu ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń wymaga uzyskania przynajmniej 25 punktów spośród 50 punktów (za każde kolokwium do 15 pkt., za obecność i aktywność na ćwiczeniach do 5 pkt.). Przy ćwiczeniach niezaliczonych w czasie semestru egzaminy pisemne (zarowno normalny jak i poprawkowy) są kolokwiami poprawkowymi.

Program wykładu

  • Opis ruchu punktów materialnych w układach inercjalnych i nieinercjalnych. Zasady zachowania. Ruch w polu siły centralnej zachowawczej.
  • Więzy i siły reakcji, równania Lagrange'a I i II rodzaju. Położenia równowagi, małe drgania.
  • Kinematyka i dynamika bryły sztywnej.
  • Zasada najmniejszego działania Hamiltona.
  • Mechanika w ujęciu hamiltonowskim - równania kanoniczne Hamiltona, nawiasy Poissona, równanie Hamiltona-Jacobiego.
  • Elementy nieliniowej dynamiki i pojęcie chaosu.
  • Kinematyka i dynamika relatywistyczna.