next up previous contents index
Next: Spis tresci   Spis tresci   Skorowidz

Między czasem a częstością: elementy współczesnej analizy sygnałów.

©tex2html_wrap_inline$$ 1999..2004 Piotr J. Durka

Oznaczenia

$ s$, $ s(t)$ sygnał, zwykle przedmiot analizy
$ \hat{s}$ transformata Fouriera sygnału $ s$
$ f$ częstość $ f = \frac{1}{T}$
$ \omega$ częstość kołowa $ \omega=\frac{2\pi}{T}$
T okres $ \forall_t \,s(t + T) = s(t)$
$ \equiv$ równe z definicji
$ n !$ silnia: $ 3!=1*2*3=6$
$ \mathcal{F}$ przekształcenie Fouriera, $ \mathcal{F} s(t) \equiv \hat{s}(\omega)$
$ i$ $ \sqrt{-1}$
$ \overline{x}$ sprzężenie zespolone $ x$: $ \overline{a+i b} = a - i b $
  iloczyn (np. $ 2\pi = 6.283185...$)
$ \left<\; \cdot\;, \;\cdot \;\right>$ iloczyn skalarny, zwykle $ \left < x(t), y(t) \right > = \int x(t) \overline{y(t)} dt$ lub $ \sum_i x_i \overline{y_i}$
$ \star$ splot, $ x(t) \star y(t) = \int x(\tau) y(t-\tau) d \tau$ lub $ x \star y = \sum_i x_i y_{n-i}$
$ \delta_{k} $ delta Kroneckera: $ \delta_k = 1$ dla $ k=0$ , $ \delta_k = 0$ dla $ k \ne 0$
$ \int$ brak granic całkowania oznacza $ \int_{-\infty}^{\infty}$
$ \forall x$ dla każdego $ x$
$ \exists x$ istnieje $ x$
$ \mathbb{Z}$ zbiór liczb całkowitych
$ \mathbb{N}$ zbiór liczb naturalnych (włączając zero: $ 0 \in \mathbb{N}$)
$ \mathbb{C}$ zbiór liczb zespolonych
$ \mathbb{R}$ zbiór liczb rzeczywistych
$ L^2(\mathbb{R})$ funkcje o skończonej energii $ \int \vert f(t) \vert^2 dt < +\infty$
$ L^2([a, b])$ funkcje o skończonej energii, określone na przedziale $ [a, b]$: $ \int_a^b \vert f(t) \vert^2 dt < +\infty$
$ l^2(\mathbb{Z})$ dyskretne sekwencje o skończonej energii: $ \sum \vert f[n] \vert^2 < +\infty$
$ E(x)$ wartość oczekiwana $ x$
$ \vert\vert s \vert\vert$ ...
next up previous contents index
Next: Spis tresci   Spis tresci   Skorowidz
Piotr J. Durka 2004-01-05