WdOiFMS

Z FUWWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis treści

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

semestr zimowy 2018/2019

Prowadzący:

Wykład:

dr hab. Jacek Szczytko (Fizyka Materii Skondensowanej)

dr hab. Piotr Fita (Optyka)

Ćwiczenia:

dr hab. Aneta Drabińska

dr Barbara Piętka

prof. dr hab. Paweł Kowalczyk

Terminy

Wykład: czwartki 12:15-14:00, sala S0.03a

Kolokwium: 3.12.2018, 9-13, sala w Cyklotronie

Egzamin pisemny: 30.01.2019, 9-13, sala w Cyklotronie

Egzamin ustny: 31.01.2019 i 01.02.2019, pokój 3.33

Egzamin pisemny poprawkowy: 20.02, 9-13, sala 1.01

Egzamin ustny poprawkowy: 21.02.2019 i 22.02.2019, pokój 3.33

Zasady zaliczenia

Dla wersji z ćwiczeniami

Kolokwium składa się z testu (pytania zamknięte lub otwarte, 10 punktów) i części zadaniowej (3 zadania, 10 punktów). Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest uzyskanie minimum 10 punktów. Osoby, które w ten sposób nie zaliczą ćwiczeń podchodzą do egzaminu pisemnego, by zaliczyć ćwiczenia, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu mogą zdać egzamin poprawkowy.

Egzamin składa się z testu (20 punktów) i części zadaniowej (4 zadania, 20 punktów). Punkty z kolokwium i egzaminu są sumowane, maksymalnie można uzyskać 60 punktów.

Podczas części testowej kolokwium i egzaminu nie można korzystać z żadnych notatek. Podczas części zadaniowej kolokwium i egzaminu można mieć 1 kartkę A4 z notatkami. Jedno z zadań podczas kolokwium i egzaminu będzie podobne do wybranego zadania w seriach zadań domowych (będą 3 takie serie).

Podczas egzaminu ustnego należy odpowiedzieć na dwa pytania - po jednym z części wykładu dotyczącej optyki i fizyki materii skondensowanej. Decyzje o zwolnieniu z egzaminu ustnego będą podejmowane indywidualnie, na podstawie wyników kolokwium i egzaminu pisemnego. Informacja o zwolnieniu z egzaminu ustnego zostanie podana na stronie www przedmiotu wraz z wynikami egzaminu.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, bez konsekwencji można mieć 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Dla wersji bez ćwiczeń

Studenci zaliczający wersję przedmiotu bez ćwiczeń podczas kolokwium i egzaminu pisemnego piszą tylko część testową (taką samą jak osoby zaliczające wersję z ćwiczeniami). Bez względu na wynik kolokwium każdy może podejść do egzaminu pisemnego w pierwszym terminie. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest natomiast uzyskanie połowy maksymalnej liczby punktów z kolokwium i egzaminu pisemnego łącznie. Egzamin ustny ma taką samą formę jak dla osób zaliczających wersję przedmiotu z ćwiczeniami, jednak nie przewidujemy zwolnień z egzaminu ustnego dla osób zaliczających przedmiot w wersji bez ćwiczeń.


Egzamin

Wyniki egzaminu znajdują się w systemie USOS. W zakładce Ocena jest informacja o tym, kto zakwalifikował się do egzaminu ustnego, a kto musi zdawać egzamin poprawkowy.

Terminu egzaminu ustnego

Pytania na egzamin ustny


Polecana literatura

  1. W. Demtroder, Spektroskopia laserowa, PWN, Warszawa 1993
  2. H. Haken, H. C. Wolf, Atomy i kwanty, PWN, Warszawa 1997
  3. J. Ginter, Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego, PWN, Warszawa 1979
  4. E. Hecht, Optyka, PWN, Warszawa 2012
  5. J. R. Meyer-Arendt, Wstęp do optyki, PWN, Warszawa 1979
  6. T. Stacewicz, A. Witowski, J. Ginter, Wstęp do optyki i fizyki ciała stałego, Wydawnictwa UW, Warszawa 2002
  7. A. Hennel, W. Szuszkiewicz, Zadania z fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego, PWN, Warszawa 1985
  8. Paweł Kowalczyk, Fizyka cząsteczek, PWN, Warszawa 2000
  9. Hermann Haken, Hans C. Wolf, Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej, PWN, Warszawa 1998

Warto również zajrzeć do zadań: A. Hennel, W. Szuszkiewicz "Zadania z fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego".

Aktualne materiały

Wykład 1 Wykład 2 Wykład 3 Wykład 4 Wykład 5 Wykład 6 Wykład 7 Wykład 8 Wykład 9 Wykład 10 Wykład 11 Wykład 12 Wykład 13 Wykład 14

Seria 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria 5 Seria 6 Seria 7 Seria 8 Seria 9 Seria 10

Zadania domowe 1 Zadania domowe 2 Zadania domowe 3

Materiały archiwalne

2017/18

Wykład 1 Wykład 2 Wykład 3 Wykład 4 Wykład 5 Wykład 6 Wykład 7 Wykład 8 Wykład 9 Wykład 10 Wykład 11 Wykład 12 Wykład 13 Wykład 14

Seria 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria 5 Seria 6 Seria 7 Seria 8 Seria 9 Seria 10 Seria 11 Seria 12

Zadania domowe 1 Zadania domowe 2 Zadania domowe 3

2016/17

Wykład 1 Wykład 2 Wykład 3 Wykład 4 Wykład 5 Wykład 6 Wykład 7 Wykład 8 Wykład 9 Wykład 10 - cząsteczki

Wykład 10-11 Wykład 12 Wykład 13 Wykład 14-15

Ćwiczenia 1 Ćwiczenia 2 Ćwiczenia 3 Ćwiczenia 4 Ćwiczenia 5 Ćwiczenia 6 Ćwiczenia 7 Ćwiczenia 8 Ćwiczenia 9 Ćwiczenia 10 Ćwiczenia 11 Ćwiczenia 12 Ćwiczenia 13

Zadania domowe 1 Zadania domowe 2 Zadania domowe 3

2015/16

Wykład 1 Wykład 2 Wykład 3 Wykład 4 Wykład 5 Wykład 6 Wykład 7 Wykład 8 Wykład 9 Wykład 10 Wykład 11 Wykład 12a Wykład 12b Wykład 13 Wykład 14 Wykład 15

Ćwiczenia 1 Ćwiczenia 2 Ćwiczenia 3 Ćwiczenia 4 Ćwiczenia 5 Ćwiczenia 6 Ćwiczenia 7 Ćwiczenia 8 Ćwiczenia 9 Ćwiczenia 10 Ćwiczenia 11 Ćwiczenia 12 Ćwiczenia 13 Ćwiczenia 14

Zadania domowe 1 Zadania domowe 2 Zadania domowe 3

2014/15

Wykład 1 Wykład 2 Wykład 3 Wykład 4 Wykład 5 Wykład 6 Wykład 7 Wykład 8 Wykład 9 Wykład 10 Wykład 11 Wykład 12a Wykład 12b Wykład 13 Wykład 14 Wykład 15

Ćwiczenia 1 Ćwiczenia 2 Ćwiczenia 3 Ćwiczenia 4 Ćwiczenia 5 Ćwiczenia 6 Ćwiczenia 7 Ćwiczenia 8

Zadania domowe 1 Zadania domowe 2 Zadania domowe 3

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia