Nowe Technologie

Materiały do wykładu. O nazwę konta i hasło proszę poprosić Jacka Szczytko, najlepiej e-mailem.

23 stycznia 2007 - ostatni wykład oraz prezentacja prac studentów!

 • Małgorzata Borowa E-Odzież
 • Bartosz Gęza Zagrożenia prywatności
 • Jan Makarewicz Czy muzyka jeszcze będzie muzyką?
 • Marcin Polkowski Przyszłosc nosników danych
 • Tomasz Socha Robo-Owady
 • Marcin Świtała Ignorancja konsumpcyjna dla nowych technologii
 • Przemysław Zych Co można zmieścić w zegarku?

  Zadania Studenckie 2007/2008

  Sprawozdania tych sluchaczy, którzy wyrazili zgode na umieszczenie prac na niniejszych stronach.

  Opowiadania, czyli dzien z życia...

  Prace wyróżnone

  Sprawozdania

  Powrót